Nowoczesna
koncepcja NDT-Bobath

Koncepcja NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.


Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie lub dysfunkcja.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

  • Wpływ na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia
  • Wyzwalanie ruchów, w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe, zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała
  • Wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach oraz przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym
  • Handling- odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami.

Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.

Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Oferta

Fizjoterapia
niemowląt i wcześniaków

Fizjoterapia dzieci ze schorzeniami o podłożu neurologicznym
- mózgowe porażenie dziecięce,
- zespoły genetyczne,
- przepuklina oponowo-rdzeniowa

Fizjoterapia
wad postawy

Instruktaż pielęgnacyjny dla przyszłych i obecnych rodziców

Czas trwania
terapii
60 min.