Badania prenatalne

USG prenatalne to badanie ultrasonograficzne, podczas którego lekarz dokonuje całościowej oceny rozwijającego się płodu. Jest to badanie nieinwazyjne. W skład badania I trymestru wchodzi badanie USG oraz badania biochemiczne matki ( wolne BHCG, PAPP-A i PIGF ). Pozwala to na wykrycie takich wad genetycznych jak : zespół Downa, a także zespół Edwardsa i Patau. Ultrasonografia II trymestru to szczegółowa ocena anatomii płodu natomiast USG III trymestru ma na celu powtórną ocenę anatomii płodu.

Nasi
Lekarze