Przywracanie funkcji miednicy mniejszej

Jest ważną gałęzią fizjoterapii zajmującą się przywracaniem sprawności i funkcji w obszarze miednicy mniejszej u kobiet. Ten rodzaj terapii wykorzystujemy głównie u pacjentek:

  • z obniżeniem narządu rodnego
  • w nietrzymaniu moczu i stolca
  • w okresie okołoporodowym i połogu
  • po rozejściu kresy białej mięśnia prostego brzucha
  • w zespołach bólowych miednicy mniejszej
  • po zabiegach ginekologicznych

Nasi
Lekarze