Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, obecnie w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ciągle doskonali swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach naukowych dotyczących chorób wewnętrznych oraz zaburzeń endokrynologicznych. Uczestnik licznych kursów z dziedziny ultrasonografii m.in. USG tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii, kurs zaawansowany USG tarczycy, USG narządów jamy brzusznej.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

16.30 – 20.00

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota