Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Obecnie pracuje na Oddziale Klinicznym Diabetologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie kończy szkolenie specjalizacyjne z diabetologii.

Zajmuje się leczeniem zaburzeń metabolicznych w szczególności cukrzycą(w tym ciążową), otyłością, hipercholesterolemia oraz zapobieganiu ich powikłaniom. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Uzyskała certyfikat Szkoły Pompowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Stale poszerza swoja wiedzę poprzez udział w licznych konferencjach oraz kursach.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

9.00 – 14.00