Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Lekarz w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego z diabetologii w Oddziale Klinicznym Diabetologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Absolwentka Akademii Leczenia Żywieniowego POLSPEN oraz Szkoły Pompowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Zajmuje się leczeniem cukrzycy, otyłości, zaburzeń lipidowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 – 20.00

Sobota