Uzyskałam tytuł magistra dietetyki i jestem absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu Terapii Zajęciowej i Przygotowania pedagogicznego na WSKZ.

Oprócz studiów i doświadczenia w indywidualnej pracy z pacjentem uczestniczę w organizowanych szkoleniach i konferencjach z zakresu dietetyki klinicznej, co pozwala na nieustannie poszerzanie i uzupełnianie wiedzy o aktualne doniesienia naukowe.

Od niedawna prowadzę Akademię Świadomego Żywienia, gdzie pomagam podopiecznym w zmianie nawyków żywieniowych oraz kształtowaniu prawidłowych relacji z jedzeniem. Zajmuje się głównie wsparciem żywieniowym dzieci, dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz osobami z problemem niepłodności, osobami z nieprawidłową masa ciała i niektórymi chorobami dietozależnymi. W pracy z podopiecznym cenie sobie indywidualne podejście i wsłuchuje się w jego potrzeby. Opracowane przeze mnie materiały i przekazywane zalecenia są oparte na dowodach naukowych i faktach, które są potwierdzone w badaniach naukowych (tzw. Evidence Based Nutrition). Podczas współpracy łącze zdobytą wiedzę wraz z racjonalnym i logicznym myśleniem.

Zajmuje się wsparciem dietetycznym.

U dzieci w obszarze: nieprawidłowej masy ciała, terapii karmienia, treningu jedzenia, zaburzeniach odżywiania (np. neofobia żywieniowa, wybiórczość pokarmowa), rozszerzania diety.

U osób dorosłych: z insulinoopornością, z chorobami tarczycy, PCOS, endometriozą, zaburzeniami gospodarki hormonalnej, lipidowej i zaburzeniami płodności.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 – 17.00

Sobota