Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. W zakresie moich zainteresowań znajdują się zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne, w szczególności zaburzenia funkcji tarczycy, cukrzyca, otyłość. Od początku drogi zawodowej zdobywam doświadczenie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W 2019 r. zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chorób wewnętrznych, a w 2023 r. z endokrynologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Leczenie schorzeń endokrynologicznych i metabolicznych przez ich długotrwały i wielodyscyplinarny charakter pozwala na budowanie szczególnej relacji z pacjentem. Jako cele terapeutyczne stawiam nie tylko kontrolę choroby i zapobieganie rozwojowi powikłań przewlekłych, ale także minimalizowanie wpływu choroby na jakość życia.

W 2020 r. z wyróżnieniem obroniłem pracę doktorską. Obecnie pracuję jako adiunkt w Klinice Chorób Metabolicznych i Diabetologii Collegium Medicum UJ, gdzie łączę pracę badawczą z prowadzeniem zajęć ze studentami. Jestem autorem licznych publikacji naukowych w diabetologicznych i endokrynologicznych czasopismach międzynarodowych. Wyniki prowadzonych badań regularnie prezentuję na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Zostałem dwukrotnie uhonorowany Grantem Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz nagrodą za najlepszą publikację w dziedzinie diabetologii.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

9.00 – 14.00