Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Lekarz specjalista w dziedzinie Endokrynologii, pracownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, m.in. z zakresu ultrasonografii tarczycy i elastografii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z propedeutyki chorób wewnętrznych oraz endokrynologii dla studentów Collegium Medicum UJ oraz School of Medicine in English CMUJ.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

16.00 – 20.00

Czwartek

Piątek

Sobota