Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położnictwa i Ginekologii z Onkologią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez regularne uczestnictwo w licznych konferencjach medycznych i szkoleniach zawodowych.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 – 20.00

Sobota

09.00 – 14.00