Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Obecnie zatrudniony w Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Lekarz w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie kardiologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Asocjacji Echokardiografii oraz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, m.in. z zakresu echokardiografii. Autor publikacji naukowych w indeksowanych czasopismach z zakresu kardiologii inwazyjnej, niewydolności serca z uwzględnieniem chorób rzadkich takich jak amyloidoza serca.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 – 20.00

Sobota