Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta karmienia, filolog polski.

Od 10 lat prowadzi konsultacje, diagnozy i terapię logopedyczną dzieci z różnorodnymi trudnościami w zakresie rozwoju mowy i komunikacji, m.in. dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci niemówiących, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją, alalią, Zespołem Downa i in. Prowadzi terapię miofunkcjonalną, budującą prawidłową pracę mięśni twarzy i narządów mowy. Jest także terapeutą karmienia, wspierającym dzieci i rodziców w przypadku trudności z rozszerzaniem diety, wybiórczością pokarmową czy silnymi objawami neofobii żywieniowej. Jej główne zainteresowania koncentrują się na pracy z niemowlętami i małymi dziećmi do 3 roku życia.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

10.00 – 14.00

Czwartek

Piątek

Sobota