Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szczególne zainteresowania oscylują wokół obrażeń kończyny dolnej, głównie stawu skokowego i stopy oraz choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, kolanowego i kręgosłupa, choć inne schorzenia ortopedyczne nie są mu obce.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

-

Czwartek

Piątek

16.30 – 21.00

Sobota