Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lekarz specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Szczególne zainteresowania oscylują wokół obrażeń kończyny dolnej, głównie stawu skokowego i stopy oraz choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, kolanowego i kręgosłupa, choć inne schorzenia ortopedyczne nie są mu obce.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

9.00 – 14.00

Czwartek

14.00 – 21.00

Piątek

-

Sobota