Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista pediatrii, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Certyfikowany lekarz medycyny podróży.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 – 20.00

Sobota