Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W codziennej pracy zajmuje się przeprowadzaniem badań ultrasonograficznych, w szczególności kompleksową diagnostyką zmian ogniskowych w piersiach. Ponadto wykonuje badania m.in. jamy brzusznej, tarczycy, jąder, ślinianek, węzłów chłonnych.

Wizyta przebiega w miłej atmosferze z dołożeniem starań, aby Pacjent otrzymał rzetelną, wyczerpującą i zrozumiałą informację o wyniku badania. Lekarz pomaga w ustalaniu dalszego postępowania, by było efektywne i możliwie najlepsze dla Pacjenta.

Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

16.00 – 20.00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

09.00 – 14.00